Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2020

11.12.2020 Aneta Š. (Občinska uprava) 180
11.12.2020
Javni razpisi in javni natečaji
15.01.2021 do 13:00
352-3/2020-1
10.12.2020
Klavdij Strmčnik
obcina@luce.si
03 839 35 50