Štab civilne zaščite Občine Luče

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Poveljnik, Tomaž Funtek
 • Namestnik poveljnika, Janez Robnik
 • Član, Tomaž Robnik
 • Član, Jernej Ribič
 • Član, Rok Suhodolnik
 • Član, Franc Brlec
 • Član, Klavdij Strmčnik
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • poveljnik, Tomaž Funtek
 • namestnik poveljnika, Anton Pečovnik
 • član, Tomaž Robnik
 • član, Franc Brlec
 • član, Peter Ribič
 • član, Klavdij Strmčnik
 • član, Ciril Rosc
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • poveljnik štaba CZ, Tomaž Funtek
 • namestnik poveljnika štaba CZ, Anton Pečovnik
 • član štaba CZ, Tomaž Robnik
 • član štaba CZ, Franc Brlec
 • član štaba CZ, Peter Ribič
 • član štaba CZ, Klavdij Strmčnik
 • član štaba CZ, Ciril Rosc