Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezzmerno obremenitev okolja s hrupom

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku