Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednica komisije, Marija Štebe
 • Namestnica predsednice, Marija Gregorc
 • Članica, Jožica Pančur
 • Namestnica članice, Ana Kaker
 • Članica, Karmen Letnar
 • Namestnica članice, Aneta Šiljar
 • Članica, Bernardka Ajnik
 • Namestnica članice, Marta Poznič
 • Tajnik OVK, Klavdij Strmčnik
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednica komisije, Marija Štebe
 • Namestnik predsednice, Ivan Robnik
 • Članica, Jožica Pančur
 • Namestnica članice, Ana Kaker
 • Članica, Patricija Šuler
 • Namestnica članice, Marta Poznič
 • Članica, Bernardka Ajnik
 • Namestnica članice, Meta Mlačnik
 • Tajnik OVK, Klavdij Strmčnik