Trbiška zijalka

Jame, Naravne znamenitosti
Podveža, 3334 Luče