Predvidena trasa širokopasovnega omrežja v občini Luče

28. 3. 2022 Aneta Š. (Občinska uprava) 450