Akcije zbiranja nevarnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme in delitev vreč

11. 5. 2021 Aneta Š. (Občinska uprava) 564